HOTLINE: 0942 335 833 - 0906 00 99 77
Phiếu ký gửi Mua - Thuê BDS